Možnosti prodeje na Amazonu (Amazon Marketplace, Amazon Vendor)

Možnosti prodeje na Amazonu (Amazon Marketplace, Amazon Vendor)

Amazon v roce 2016 opět potvrdil roli dominantního marketplace v Evropě a USA. Již nyní je podle dat ze Statista.com prakticky jisté, že celkový objem prodejů za rok 2016 přesáhne 120 miliard dolarů (cca 30x více než se prodá v ČR), což znamená dvouciferný procentní růst oproti předchozímu roku. Enormní růst ale nespočíval jen v umění oslovit co nejvíce zákazníků, ale také v získání co nejkvalitnějších produktů za nejlepší ceny. Proto se cca od roku 2000 Amazon otevírá i dalším prodejcům, kteří listují své produkty a postupně generují větší obraty, než ty z přímého prodeje Amazonu.

Jak dostat své produkty na Amazon? Nabízet své zboží můžete dvěma způsoby, Vendor (velkobchod) a Markeplace (tržiště).

Marketplace je klasický prodej koncovým zákazníkům či firmám známý i z českých prodejních webů (např. Aukro, Heuréka Košík). Zjednodušeně řečeno, prodejce se zaregistruje, vystaví zboží, zákazník jej koupí, prodejce zboží dodá. Amazon takovou spolupráci označuje jako 3P (3rd party seller).

Vendor prodává zboží přímo Amazonu, který jej následně prodává. Spolupráce se označuje jako 1P (1st party seller), popřípadě Amazon Retail.

Pojďme porovnat hlavní výhody a nevýhody.

Amazon Marketplace

Amazon Marketplace je oproti Vendor mnohem více předvídatelný. Prodejce má přehled o svých nabídkách, provizích a sám tvoří cenu. Může dodávat na více trhů a vždy si předem spočítat náklady. Od Amazonu získá podporu zdarma prostřednictvím Seller Support. S ní lze většinu problémů vyřešit, aniž by si musel připlácet za specializovaný balíček služeb jako Vendor.

Nevýhodou Marketplace je skutečnost, že Amazon své vlastní produkty v nabídce upřednostňuje, takže nabídky od externích prodejců jsou zobrazeny níže a mají menší šanci se prodat. Nezapomeňme, že to platí platí pouze tehdy, pokud existuje konkurence od Vendora, což se týká především velmi atraktivních produktů. Také možnosti propagace produktů jsou oproti Vendor spolupráci omezené.

Amazon Vendor

Zatímco ve formě Markeplace může s Amazonem spolupracovat každý prodejce, který splní základní podmínky, u Vendor je situace jiná. Amazon často ve snaze dosáhnout co nejnižších vstupních nákladů přímo oslovuje výrobce úspěšných produktů. Dodavatelem Amazonu se tak stanete spíše tehdy, pokud nabízíte unikátní produkt.

Zboží v této variantě spolupráce prodáváte přímo Amazonu a on se stará o koncové zákazníky. Amazon prodeje marketingově podporuje, vylepšené jsou i možnosti propagace ze strany dodavatele. Dodavatel má zároveň povinnost přímo se na propagaci podílet. Vlastní cenovou politiku ale určuje Amazon a není výjimkou, že ve snaze dorovnat nabídku konkurence začne prodávat zboží pod minimální sjednanou cenou, tzv. MAP, Minimum Advertised Price, neboť mu to smlouva s dodavatelem za určitých okolností umožňuje. Hrozí tak poškození značky Vendora.

Na začátku spolupráce si Amazon od dodavatele zpravidla vyžádá kompletní sortiment zboží, nicméně méně atraktivní produkty později přestane odebírat. U Marketplace spolupráce taková situace nastat nemůže, protože dodavatel sám rozhoduje, jaké produkty dá do nabídky.

O detailech rozdílů mezi oběma formami pojednává následující tabulka.

EXPANDO app

 

Amazon Marketplace

Amazon Vendor

Spolupráce

může kdokoli

jen na pozvání Amazonu

Prodej zboží

koncovému zákazníkovi

Amazonu

Cenová politika

zcela na vůli prodejce

Amazon stanoví dynamicky

Rychlost prodejů

dle cenové a marketingové politiky

vyšší, Amazon nutí dodavatele investovat

Provize Amazonu

pevně daná, 8-18 % dle kategorie bez FBA

není pevně určená

Daňové povinnosti

rozdílné dle země prodeje

jednotné dle země dodání Amazonu

Objem a marže

nižší objem, vyšší marže

vyšší objem, nižší marže

Prezentace

základní profily

lepší možnosti (A+ content)

Marketingové možnosti

omezené

široké

Zásoby na skladě

lze přizpůsobit aktuální poptávce

nutný závoz skladů Amazonu

Zapojení prodejce

klasický maloobchodní prodej

dle požadavků Amazonu

Výplata od Amazonu

standardně 14 dní (až 90 dní)

dle smlouvy, většinou 90 dní

Posílání zásilek

vlastní či FBA

na sklad Amazonu

Zákaznický servis

nutné zapojení prodejce

kompletně vyřizuje Amazon

Obsluha účtu

Seller Central

Vendor Central

Produktové profily vytváří Marketplace i Vendor

V čem se Vendor i Marketplace spolupráce neliší, je povinnost vytvořit produktové profily zboží na Amazonu, pokud již neexistují. Jde o poměrně komplikovanou záležitost, protože množství potřebných informací je často větší, než má prodejce k dispozici. Každá kategorie na Amazonu se navíc řídí odlišnými pravidly a požadavky na vstupní soubor. Právě splnění této povinnosti dokážeme v EXPANDO global velmi usnadnit.

Co je lepší

Dle našeho názoru je lepší prodávat přes Marketplace (což potvrzuje i detailní srovnání zde). Jako prodejce můžete listovat svou kompletní nabídku ze svých skladů a okamžitě dostat své novinky k zákazníkům po celé Evropě.

Ideální cestou je níže uvedený postup.

  1. Začít prodávat na Marketplace.
  2. Zapojit sklady FBA pro bestsellery.
  3. Poté zvážit prodej skrz Vendor.

Přesto, pokud jste výrobce, který nemá vlastní expedici zákazníkům, jde mu zejména o agresivní růst a co největší obraty, je Vendor spolupráce výhodnější volbou. Pokud se snažíte jako výrobce kontaktovat Amazon, aby od vás odebíral zboží jako Vendor, a nejde to, zkuste nejdříve prodej přes Marketplace s variantou poslání zboží na sklady FBA.

Možný je i tzv. hybridní přístup, kdy Vendoru prodáváte ty nejvíce obrátkové produkty a novou kolekci si testujete na svém účtu. Někdy totiž může být těžké přesvědčit Amazon, aby od vás velkoobchodně koupil produkty, které se ještě na Amazonu neprodávají.

Prodej na Amazonu pomůže vašemu e-shopu
Shopsys: Expandujte přes Amazon a eBay