Zpracování osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost EXPANDO global s.r.o., se sídlem Třinec, Staré Město, Poštovní 244 IČ 04978820, zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě sp. značka C 74566. (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

  • Identifikační údaje (jméno, příjmení, IČO, DIČ)
  • Kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefonní číslo)
  • IP adresa

Účelem zpracování je splnění smluvního závazku Správce poskytnout Vám služby, které se rozhodnete zakoupit na našem webovém portálu app.expan.do nebo expan.do. Pokud se zároveň rozhodnete registrovat, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru app.expan.do, který Vám umožní pohodlnější zobrazování a správu vašich produktů a objednávek v aplikaci app.expan.do. Elektronickou službu v podobě zřízení účtu je možné kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na info@expan.do nebo přímo v administraci aplikace. Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, účetní a daňové účely a plnění zákonných povinností.

Doba zpracování osobních údajů: po dobu 5 let od splnění kupní smlouvy pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě registrace po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jejího ukončení. Dále má Správce povinnost Vaše osobní údaje dále uchovávat 5 let od skončení účetního období v rámci účetnictví a archivovat 10 let daňový doklad. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu 3 let od udělení souhlasu.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost EXPANDO global s.r.o., má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, nabídky obdobných služeb, které jste na app.expan.do nebo expan.do zakoupili. Zasílání těchto nabídek můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Zasílání těchto nabídek na poskytnutý e-mail můžete odmítnout také z Vašeho uživatelského účtu.

Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou:

  • IT specialistů, zajišťujícím provoz aplikace app.expan.do a webu expan.do
  • Marketingové analýzy a e-mailing
  • Poskytovatelů platebních služeb

Kontaktní údaje Správce Havlíčkova1680/13, 110 00 Praha, +420 739 053 384, info@expan.do.

EXPANDO app